QR-KODY.cz

QR-KÓDY.cz | qr kód (qr code) | mobilní internet

Codlee generátor ze Slovenska

Vývoj QR generátorů jde stále kupředu a příkladem budiž generátor Codlee, pocházející ze Slovenska, který nabízí optimalizaci obsahu pro mobilní telefony formou generovaných vstupních stránek. Vice…

Napsal QR Admin v qr s 0 komentari

Ovocné kytice Frutiko s chytrým QR

Zajímavou možnost kreativního vytvoření QR kódu předvedlo v praxi ovocné květinářství Frutiko, které do svéhu QR kódu vkusně zakomponovalo ovoce a tím zatraktivnilo jinak černobílé qr kódy. Vice…

Napsal QR Admin v qr s 0 komentari

Qr lab online

Zaširování vlastního vzkazu, url odkazu na internetové stránky a dalších informací je velmi jednoduché pomocí qr generátoru Online Qr Lab, který je k užívání zdarma. Vice…

Napsal QR Admin v qr s komentari (6)

Využití qr kódů ve školství

Školství, více než jakýkoliv jiný obor lidské činnosti, by mělo aplikovat moderní technologie do praxe. O to více to platí u qr kódů, které jsou zdarma a efektivně propojují tištěné materiály výuky s elektronickými podklady a to nejen ve formě zakódované alfanumerické zprávy, ale také třeba odkazováním na moderní elektronická média. Vice…

Napsal QR Admin v qr s komentari (1)

Lídrem qr kódů v ČR je FOTOLAB.cz

qr produkty

Čím dál více se můžete v ČR setkávat s qr kódy, malými černobílými čtverečky, které jsou na billboardech, v denním tisku nebo internetu. Jako jeden z prvních u nás začal soustavnou intenzivní kampaň FOTOLAB.cz, který je již několik let k vidění se svými qr kódy nejen v pražském metru, ale také ve všech známých tištěných periodikách, na internetu a dokonce je propaguje také v TV. FOTOLAB.cz ovšem nezůstává u využívání qr kódů k propagaci, FOTOLAB.cz qr kódy vyrábí. Vice…

Napsal QR Admin v qr s komentari (2)

Qr code generator ZXing

Jednoduchý, přesto velmi užitečný qr code generátor ZXing Vám může sloužit do skonání qr kódů. Vice…

Napsal QR Admin v qr s komentari (21)

Kaywa generátor

Qr generátor společnosti Kaywa je jedním z tradičních způsobů tvorby. I přes jeho lehké směřování k placeným funkcím je stále základní generování zdarma. Vice…

Napsal QR Admin v qr s komentari (7)