Využití qr kódů ve školství

Školství, více než jakýkoliv jiný obor lidské činnosti, by mělo aplikovat moderní technologie do praxe. O to více to platí u qr kódů, které jsou zdarma a efektivně propojují tištěné materiály výuky s elektronickými podklady a to nejen ve formě zakódované alfanumerické zprávy, ale také třeba odkazováním na moderní elektronická média.

Pokud vyučujete dospívající studenty nebo dospělé, není mnoho složitějších věcí, než je zaujmout a zajistit zájem o probíranou látku. Přednášející tak hledá cesty, jak vystoupit ze všedního dne jednotvárného předávání informací v době, kdy každý informace filtruje a vypouští. Qr kódy mohou v zatraktivnění výuky zajímavě posloužit například použitím jako vysvětlivek k tištěným materiálům a učebním pomůckám (nevyžaduje připojení mobilu k internetu). S učebním prostředím vybaveným wifi nebo se studenty vybavenými mobilním internetem je možné vytvářet interaktivní podklady pro výuku s napojením na internetový obsah.

Nápady na qr kódy ve škole

Vysvětlivky u tištěných materiálů – rozšíření informací k obrázku či textu, překlady, geografické informace, citáty …

Popisy učebních pomůcek – qr kóy například na mapách, geometrických útvarech, historických předmětech, nástěnkách …

Online video – propojení tisku na online přednesy, pokusy a příklady umístěné třeba na YouTube

Sdílení podkladů – umístěním qr kódu odkazujícím na stažení konkrétního učebního materiálu třeba v pdf  můžete docílit, že studenti začnou nosit Vaše handouty vždy u sebe (pozor, je třeba mít stle kontrolu nad url úložiště).

Napojení na další online služby – relevantní odkazy na Google street View, Slovníky, aplikace nebo třeba zdroje přednášek

Evidence všeho ve škole – na cokoliv se dá nalepit unikátní qr kód nesoucí informaci – na majetek školy, studentské karty, dveře učeben

Příprava na státní maturitustátní maturita online v QR kódech

Stačí jen začít vytvořením qr kódu přes qr generátor a během pár minut zasvětit kolektiv, jak se používá qr čtečka, kterou si může každý stáhnout zdarma.

Pokud budete s někým hovořit o qr kódech, nezapomeňte ho poučit, jaká jsou rizika používání qr kódů.

Příklad využití qr kódů pro atraktivní výuku chemie

Na videu můžete vidět, jak qr kódy periodické soustavy prvků poskytnou kompletní informace o chemickém prvku, kterému dané místo v tabulce patří. Nejenže se dozvíte veškeré potřebné informace, ale především můžete shlédnout efektivní pokusy přímo ve Vašem mobilu. Co si myslíte o využití qr kódů na školách?

[ad#AD-google-468-60-text-content]